Video

Vytvoríme vám akékoľvek prezentačné, produktové alebo firemné video podľa vašich predstáv. Tvorba videí predstavuje veľmi široké spektrum prác. My sa zameriavame hlavne na využívanie už existujúcich klipov a nahrávok, do ktorých môžeme vkladať vaše fotografie, texty alebo nahrávky. Takýto prístup umožňuje vytvoriť produktové alebo reklamné video za zlomok ceny, čo by to stálo v prípade, že si pozvete kameramana a celé štúdio. V tejto sekcii vám ponúkame aj prístup do hotových aplikácií, v ktorých si môžete vytvárať sami videá. Za jednorázový poplatok častokrát nižší ako je cena jedného videa si môžete vytvoriť neobmedzený počet videí pre seba, ale aj pre svojich zákazníkov. Používame najnovšie technológie, ktoré dokonca umožňujú vkladať do videa aj meno prijímateľa, čo dokáže mimoriadne zaujať,