Multimédiá

Každý grafik alebo štúdio potrebuje mať dostatok fotografií, videí a iných grafických komponentov, aby mohli vytvárať kvalitný obsah. Nakúpenie jedného krátkeho videoklipu môže stáť na Shutterstock desiatky EURO a preto vám prinášame desiatky tisíc obrázkov a videí za cenu porovnateľnú s niekoľkými videami alebo obrázkami. Ak potrebujete obrázky, videá, ikony, zvukové nahrávky alebo iné zdroje pre svoje marketingové projekty, máme pre vás širokú škálu originálnych súborov, ktoré môžete použiť vo svojich projektoch. Každý súbor si môžete zakúpiť s "Private" licenciou pre použitie vo vlastných projektoch alebo "Commercial" pre použitie v projektoch pre svojich zákazníkov. Grafické komponenty nie je možné ďalej predávať v stave, v akom ste ich od nás dostali.